Ermione (2003)xxx (xxx)    Disegno 175 (2006)xxx (xxx)    Adamo e Eva (2001 - 2002)xxx (xxx)    Disegno 176 (2006)xxx (xxx)    Relazioni (2009)xxx (xxx)    Il Mercato (2004)xxx (xxx)    Disegno 102 (2003)xxx (xxx)    Naturale (2005)xxx (xxx)